Střípky z gymnázia

Zaměstnanci školy se rozloučili

,

S uplynulým školním rokem, ale také se dvěma kolegy se dnes na závěrečném setkání v jídelně školy rozloučili pedagogický sbor i nepedagogičtí pracovníci. Ředitelka školy Mgr. Iva Kadeřábková uplynulý rok stručně zrekapitulovala a přidala i výhled do budoucna. Poděkovala pedagogům, svým zástupcům i všem úsekům nepedagogického provozu. S důležitým přáním především pevného zdraví se pak všichni rozešli na prázdniny. Sejdou se opět 24. srpna, kdy začíná přípravný týden. Ten s nimi zahájí i čtveřice nových kolegů. Zatím se však počítají spíše odchody a těmi letošními jsou Mgr. Marcela Hašková, vyučující anglického jazyka, základů společenských věd a dramatické výchovy a v průběhu svého působení i organizátorka řady akcí a projektů, a Mgr. Bedřich Roth, vyučující tělesné výchovy, zeměpisu a našeho regionu. Za jejich přínos pro studenty a školu jim patří alespoň poděkování.