Základní informace

GymTV je školní televize Gymnázia Příbram, Legionářů. Ve škole působí od roku 2005 a je jednou z nejstarších a největších školních televizí v ČR. V roce 2020 tedy oslavila své patnáctiny (z oslav je také titulní foto této stránky). Redakce čítá vždy 10-20 členů napříč všemi ročníky školy, od primy po oktávu a od prvního až po čtvrtý ročník čtyřletého studia. Školní televize působí v několika oblastech:

Školní televizní zpravodajství

Tvorbě školního televizního zpravodajství se GymTV věnuje od svého vzniku. Dvacetiminutové zpravodajství z dění ve škole se vysílá zpravidla vždy první středu v měsíci. Moderované zprávy shrnují události, které se za uplynulý měsíc ve škole udály, představují zajímavé projekty, pedagogy školy a přinášejí i portréty zajímavých studentů. Součástí relací bývají také ankety či reportáž z akce, která proběhla mimo školu v příbramském regionu.

Na plánovací redakční poradě obdrží jednotlivé tvůrčí týmy (obvykle dvojice, trojice) úkoly a na nich v průběhu měsíce pracují. Natočí záběry, rozhovory, napíší a natočí komentář a standup a výsledný materiál se pak sestřihá do finální podoby, která se vloží do zpráv. Jednotlivé reportáže jsou uvedeny vstupy moderátorů ze studia. Zde se téměř od počátku používá metoda klíčování: moderátor se natočí na jednobarevném (zeleném) pozadí, které je pak ve střihovém softwaru nahrazeno grafikou. Redaktoři GymTV se vzhledem k množství akcí a nutnosti jejich pokrytí a také z důvodu flexibility nespecializují na jednotlivé profese, jak tomu obvykle je u jiných školních televizí, ale většinou musí být schopni vykonávat všechny práce (kameraman, scenárista, reportér). Jednotlivá vydání školního televizního zpravodajství se premiérově vysílají na obrazovce ve foyer školy a dále jsou prostřednictvím kanálu GymTV YouTube streamována na internetu.

Webový zpravodajský server

Webové stránky GymTV vznikly v roce 2006 a postupně se staly plnohodnotným zpravodajským webem gymnázia, kde jsou publikovány všechny informace o dění ve škole. Redaktoři formou textových příspěvků doplněných fotodokumentací informují studenty a pedagogy školy, ale i veřejnost o veškerém dění na gymnáziu. Cílem webového zpravodajství je poskytnout jak studentům a pedagogům, tak i široké veřejnosti ucelený a maximálně široký informační servis o dění ve škole, školních akcích a projektech. Součástí stránek jsou také webové speciály  s rozhovory, komentáři apod. a také možnost přehrát si jednotlivá vydání televizních zpráv a dalších videí GymTV. Webové stránky GymTV byly několikrát oceněny 1. místem v republice v soutěži školních časopisů v kategorii webový magazín.

Přímé přenosy

Od roku 2015 se školní televize věnuje i živým streamům. Prostřednictvím vlastního kanálu na YouTube přenáší významné akce školy (koncerty školního orchestru GymBand), ale také akce ve městě (Příbramská svatohorská šalmaj 2016 a 2018, vánoční koncerty skupiny Ginevra, varhanní koncerty ze Svaté Hory). Přímé přenosy realizuje až na 7 kamer s online střihovým a režijním pracovištěm.

Od roku 2018 GymTV připravuje pravidelný měsíčník živě vysílaných rozhovorů se zajímavými osobnostmi příbramského regionu Z profilu. Mezi hosty byli například taneční mistr Jiří Dohnal, administrátor svatohorské farnosti David Horáček, stomatolog a moderátor Roman Šmucler, letecký fotograf Jiří Jiroušek, oční lékař Michal Bodnár, sportovní komentátor Miroslav Langer, farářka Československé církve husitské Hana Tonzarová nebo indolog Zdeněk Štipl.

Záznamy školních akcí a tvorba DVD

Nedílnou součástí činnosti GymTV je pořizování záznamů školních akcí a následná publikační činnost v podobě DVD, blu-ray disků a streamu na kanálu YouTube. Od počátku své činnosti vydala GymTV více než 60 disků se záznamy maturitních plesů, školních akademií, divadelních představení, koncertů a dalších akcí. Záznamy jsou pořizovány (podle náročnosti akce) na několik kamer.

Spolupráce s Českou televizí

S ČT GymTV dlouhodobě spolupracuje na třech projektech. Prvním a nejstarším z nich je Jak se dělá televize s ČT, setkání školních televizí z ČR pod záštitou ČT. V roce 2006 se konal první ročník této dvoudenní konference, jejímž cílem je výměna zkušeností mezi školními televizemi, prezentace jejich tvorby a v neposlední řadě příležitost k setkání s odborníky z České televize. V letech 2010, 2012, 2015 a 2018 následovaly další čtyři. GymTV se rovněž účastní dílčích setkání pro školní televize přímo na Kavčích horách v rámci projektu Televize v televizi. Jednotlivá setkání jsou tematicky zaměřená (ČT :D, zpravodajství, sport apod.) a umožňují redaktorům setkat se s odborníky a nahlédnout do zákulisí ČT. GymTV od roku 2008 také přispívá do pořadu Zprávičky ČT:D. Pro Českou televizi natáčí reportáže z akcí v regionu a ta je následně vysílá a umisťuje na svůj web.