Reportáže EXTRA

Zahraniční studijní pobyty (nezkrácená verze)

,

Rozhovor Štěpána Švagra s Magdalénou Studenou a Michaelou Pelikánovou o jejich zkušenostech ze zahraničních studijních pobytů projektu Erasmus+. Nezkrácená verze.