Střípky z gymnázia

Za jakou nejkratší dobu udělá klokan 30 skoků?

,

Za jakou nejkratší dobu udělá klokan 30 skoků, pokud zvládne 10 skoků za minutu a pak vždy 3 minuty odpočívá? Díky podobným úlohám si v pátek 17. 3. namáhali mozkové závity také studenti Gymnázia Příbram. Třetí a čtvrtou vyučovací hodinu probíhalo školní kolo všech čtyř kategorií matematické soutěže Klokan.

V nejmladší skupině Benjamín (prima a sekunda) byl nejúspěšnějším řešitelem primán Šimon Havelka s 96 body. Za ním následuje Martin Choura z primy (93 bodů). Dělené třetí místo připadá dvěma sekundánům s 92 body – Šárce Hrubcové a Janu Sochorovi.

V kategorii Kadet (tercie a kvarta) obsadil 1. místo s 97 body tercián Lukáš Koma, 2. místo kvartán Vojtěch Flíček (94 bodů) a 3. místo Martin Zvolánek z tercie (90 bodů).

Studentům kvinty, sexty, 1. a 2. ročníku a kategorii Junior vévodil kvintán Martin Hrubec (93 bodů). Na 2. a 3. místě skončili sextáni Matěj Mach (84 bodů) a Viktorie Stašová (77 bodů).

Ve skupině Student (septima, oktáva, 3. a 4. ročník) exceloval s velkým předstihem a bodovým ohodnocením 92 bodů oktaván David Bálek. Dalším umístěným je Jan Parez ze třídy 6.S pracoviště Balbínova (73 bodů) a na 3. příčce Jiří Hrubant z oktávy (67 bodů).

Soutěže se zúčastnilo 173 studentů z pracoviště Legionářů a 34 z pracoviště Balbínova.