Střípky z gymnázia

Z plavek do školy

,

Ve středu 26. srpna začal pedagogům gymnázia přípravný týden. Všichni zaměstnanci gymnázia se nejprve sešli ve školní jídelně, kde jim ředitelka školy Mgr. Iva Kadeřábková popřála úspěšný rok a seznámila je s novými kolegy, a poté již učitelé absolvovali první provozní poradu. Mezitím a poté již pedagogové začali pracovat ve svých kabinetech, scházet se v předmětových komisích a připravovat se na zahájení školního roku 2009-10. V následujících dvou dnech absolvují školení o konfliktech a jejich řešeních. Budou se rovněž skládat opravné zkoušky. V úterý 1. září se pak škola zaplní i studenty.