Střípky z gymnázia

Vytvořte logo!

,

Za dva roky bude gymnázium slavit 150 let své existence. V této souvislosti vyhlašuje vedení školy soutěž o návrh loga výročí. To bude spojovacím motivem všech akcí a také se objeví na všech dokumentech, které k dané příležitosti vzniknou. Soutěže se mohou zúčastnit jak gymnazisté, tak veřejnost.

Návrh musí splňovat následující kritéria:

  • součástí loga musí být současné logo školy nebo alespoň některé jeho prvky, aby obě loga byla jednoznačně identifikovatelná
  • součástí loga nemusí být název školy
  • logo musí obsahovat některou z následujících informací: 150, 150 let, 1871-2021
  • logo by mělo mít vertikální i horizontální variantu (není nezbytně nutné)
  • logo může mít maximálně dvě barvy, mělo by tak být použitelné jak v barevné, tak černobílé variantě, a to na světlém, tmavém i transparentním podkladu

Návrhy je možné podat do konce října, a to buď prostřednictvím emailu info@gym.pb.cz, nebo osobně v sekretariátu školy. Formát návrhu je libovolný, návrh může být realizován jak elektronicky, tak i jako kresba na papíře.

Další informace získáte v kabinetě ANJ u Josefa Fryše. Současné logo a další podklady jsou ke stažení zde.