Střípky z gymnázia

Výprava do Archivu bezpečnostních složek

,

Poslední akcí, kam se v letošním školním roce skupina 11 žáků z tercie a kvarty, kteří se účastní soutěže „Příběhy našich sousedů“, vydala pod dohledem pana učitele Burdy, byla návštěva Archivu bezpečnostních složek.

Do Braníka, kde se archiv nachází, vyrazili 20. března. Před prohlídkou archivu si ale ještě stihli projít část čtvrti a zkoušeli poznat, za jaké doby byly budovy postaveny. Poté už je čekala exkluzivní prohlídka a povídání o archivu. Toho se neúčastnili sami, protože dorazili ještě další soutěžící z příbramské ZŠ Bratří Čapků.

Slova se ujala archivářka Jitka Bílková. Na úvod si řekli, co si lidé představují pod pojmem archiv, co to slovo znamená, jaký je rozdíl mezi tímto místem a muzeem, co všechno je možné tady najít a jak to do budoucna bude s archivy vypadat, když žijeme v digitální době. Následovalo představení samotného Archivu bezpečnostních složek. Nejdřív se soutěžící dozvěděli, z jaké doby zde lze listiny (a výjimečně i hmotné prameny) najít. Povídali si o tom, co do bezpečnostních složek patří teď a co do nich patřilo dřív – jak za nacismu, tak za komunismu.

Posledním tématem bylo představení týmu, jejich pamětníka a jaké bylo samostatné natáčení pamětníka.

Skupina pokračovala prohlídkou. V dílně, kde se listiny restaurují, dostali studenti zajímavý výklad a ukázku jednoho ze spisů o Miladě Horákové. V další místnosti všechny zaujal stroj, který pomáhá unikátní chemickou látkou snížit papíru Ph tak, aby vydržel v dobrém stavu ještě dalších 100-150 let. Pak se konečně dostali ke složkám uloženým v regálech. Tam měli dvě privilegia – složit si speciální krabice, v nichž se listiny uchovávají, a zkusit přesunout regály pomocí otočných klik. Na závěr si poslechli část spisu o sledování Miloše Formana Státní tajnou bezpečností z doby, kdy v Praze režíroval film Amadeus. Měli také možnost nahlédnout do složek spolu s fotkami o sebevraždách akademického sochaře Otakara Švece a bývalého ministra školství a vojáka Emanuela Moravce a o smyšleném rozšíření známého brouka mandelinky bramborové.

Povídání zakončili popřáním mnoha štěstí do závěrečného prezentování projektů, které se bude konat 4. dubna v aule Waldorfské školy od 16:00.