Střípky z gymnázia

Výlet za hudebním poznáním

,

Hudebníci a hudebnice z 2.C a 4.S  v rámci výuky o romantismu zavítali 10. října do nedaleké Vysoké u Příbramě na památník Antonína Dvořáka. Tam se jich ujala průvodkyně Kristýna, která je nejprve provedla po památníku a seznámila s různými informacemi a zajímavostmi jak o samotném Antonínu Dvořákovi, tak i o historii budovy, okolí památníku a vile Rusalce.

Dalším bodem programu bylo seznámit se s Dvořákovými skladbami, a to prostřednictvím skupinových aktivit. V rámci návštěvy bylo na programu také téma emoce. Zazněly úryvky a následně měly skupinky za úkol zaznamenat jakýmkoliv způsobem své pocity, dojmy a emoce, díky nimž se dopracovaly k samotnému názvu skladby. Poté se studenti vydali procházkou k Rusalčinu jezírku, kde následovala další aktivita: ztvárnit scénu z Rusalky ve zpracování živých obrazů. Šlo tedy o spolupráci v týmu – dohodnout se a zpracovat zadání, aby ostatní uhodli, o čem ukázka je. Po ukončení prohlídky se gymnazisté vrátili zpět do Příbrami.

(Redakčně upraveno)