Střípky z gymnázia

Volitelné předměty: novinky pro druháky

,

Všechny žáky našeho gymnázia čeká během studia již tradiční rozhodování o výběru volitelných předmětů, tentokrát pro školní rok 2019-2020. Promyšlená a pestrá nabídka volitelných předmětů je jednou z vlajkových lodí Gymnázia Příbram, jehož školní vzdělávací program tuto volbu nabízí.

Pro příští školní rok nastává v organizaci volitelných předmětů důležitá změna vyvolaná potřebou reagovat na zavedení povinné maturitní zkoušky z matematiky od školního roku 2020/2021. Týká se letošních tříd 2.A, 2.B, 2.C a sexty. Pro žáky současné  3.A, 3.B, 3.C a septimy se výběr volitelných předmětů ani organizace maturitní zkoušky pro školní rok 2019/2020 nemění!!

Následující informace se týkají této nové organizace volitelných předmětů (tzn. pro současné studenty druhého ročníku a mladší).

Koho se týká nabídka
Volitelné předměty si vybírají již žáci nižšího gymnázia a to sekundy, tercie a kvarty. Mají možnost vybírat ze dvou předmětů. Tato nabídka je stálá a je podrobně popsána v ŠVP školy. Na vyšším gymnáziu si volitelné předměty vybírají žáci třetího (septimy) a čtvrtého (oktávy) ročníku. Nabídka je širší a možnosti výběru se upravují dle zájmu žáků a rozhodnutí příslušných předmětových komisí. Z organizačních důvodů si žáci volitelné předměty vybírají vždy již v průběhu předchozího školního roku.

Počet předmětů a hodin volitelných předmětů vyššího gymnázia
Ve třetím ročníku žáci studují dva volitelné předměty po dvou hodinách (celkem tedy 4 hodiny týdně). Ve čtvrtém ročníku čtyři volitelné předměty, dva po dvou a dva po třech hodinách (celkem 10 hodin týdně).

Smysl volitelných předmětů a jejich dělení
Volitelné předměty přispívají k prohloubení individuálního přístupu ke vzdělávacím potřebám žáků a zohledňují jejich další studijní a profesní směřování. Jsou nabízeny jako předměty rozšiřující. To znamená, že jejich absolvování není podmínkou ke konání maturitní zkoušky z libovolného předmětu. (Proto, aby mohl žák maturovat z Ruského jazyka, nemusí chodit na Konverzaci z ruského jazyka a pokud chce maturovat z Fyziky nebo Biologie, nemusíte chodit na Technickou fyziku nebo Obecnou biologii.)

Volitelné předměty se dají rozdělit do několika skupin:

a) Konverzační (1. volitelný předmět, zařazen do třetího ročníku/septimy): podporují a rozšiřují výuku u nás vyučovaných živých cizích jazyků.

b) Maturitní procvičovací (2. volitelný předmět, zařazen do čtvrtého ročníku/oktávy): podporují přípravu k maturitní zkoušce z Matematiky a Anglického jazyka.

c) Specializované a rozšiřující (3. a 4. volitelný předmět, zařazena do třetího i čtvrtého ročníku/septimy i oktávy): nabízí buďto předměty dle učebního plánu na škole běžně nevyučované (třetí cizí jazyk, Latina, Deskriptivní geometrie atp.) nebo předměty navazující na výuku ve škole již vyučovaných předmětů (Dějepis – Mezníky moderní doby, Fyzika – Technická fyzika, Chemie – Lékařská chemie a toxikologie atp.).

d) Opakovací a profilové (5. a 6. volitelný předmět, zařazeny do čtvrtého ročníku/oktávy) nabízí shrnutí učiva a intenzivní přípravu na maturitní zkoušky a přijímací zkoušky vysokých škol. Tyto předměty jsou pro lepší orientaci označovány jako semináře.

Organizace a nabídka
Všechny předměty jsou nabízeny jako jednoleté. U některých předmětů je ale možná návaznost v dalším školním roce. To znamená, že pokud si je zvolíte ve 3. ročníku, můžete v nich pokračovat ve 4. ročníku, ale nemusíte a můžete si ve 4. ročníku vybrat jiný. Týká se to Latiny, Deskriptivní geometrie, třetího cizího jazyka. Pochopitelně si ale nemůžete ve 4. ročníku vybrat předmět, který navazuje na třetí ročník (tj. vstoupit do něj až ve druhém roce), konkrétně tedy nelze studovat pokročilou úroveň Latiny, Deskriptivní geometrie a třetího cizího jazyka ve 4. ročníku bez absolvování jeho základní úrovně ve 3. ročníku.

Některé předměty jsou nabízeny ve 3. i 4. ročníku (Technická fyzika, Geografický informační systém atd.) a je tedy na žákovi, ve kterém roce si je zvolí. Nemůže je ale absolvovat opakovaně.

Studijní skupiny
Škola nemůže zaručit, že se každý školní rok otevřou všechny volitelné předměty z tak široké nabídky. Zkušenost z minulých let však ukazuje, že při své volbě na první pokus uspěje více než 96 procent žáků. Závěrečné rozhodnutí pro složení studijních skupin volitelných předmětů má ředitelka školy.

Závěrem
Doporučujeme žákům před volbou prostudovat celou nabídku volitelných předmětů na dva roky dopředu a promyslet případnou kombinaci výběru. Tato dvouletá nabídka se již měnit nebude a žáci  s ní budou včas podrobně seznámeni. Výběr provádějte hlavně s ohledem na svoje budoucí profesní zájmy a další směřování ve studiu.

Před vlastním výběrem volitelného předmětu probíhají každý školní rok konzultační schůzky s třídami, kterých se volba přímo týká a případné individuální konzultace dle zájmu jednotlivých žáků.