Střípky z gymnázia

Voda a mapy digitálně

,

V rámci výuky geoinformatiky se studenti semináře Geografické informační systémy vydali v pondělí 20. října do Prahy. Nejprve navštívili Podolskou vodárnu, kde se dozvěděli, odkud a jak je Praha zásobována vodou a jak se voda upravuje na pitnou. Zhlédli také krátký film o systému SWIM (Smart Water Integrated Management).

Pak se přesunuli na Vinohrady přímo do centrálního dispečinku. Zde byl v březnu 2014 uveden do provozu integrovaný řídicí systém SWIM. Umožňuje pracovníkům pružné reakce při krizových situacích, zrychlení oprav havárií nebo lepší ochranu vodohospodářského majetku. Studenti tak zažili v akci použití GISu ve společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Druhou firmou, kterou skupina navštívila, byla Kartografie Praha, největší nakladatelsko-vydavatelská společnost v oboru kartografických děl pro školy i veřejnost v ČR. Seznámili se s procesem tvorby mapy. Mapa dnes vzniká výhradně v digitálním prostředí počítače. Sledovali zrod mapy v programech ArcGIS a OCAD. Byli překvapeni, jak jednoduše, pomocí několika kliknutí myši, by se mohl na mapě poloostrov Krym připojit k Rusku.

Studenti měli možnost poznat využití GISu a geoinformatiky ve dvou celorepublikově významných firmách.