Střípky z gymnázia

Studenti mezi vědci

,

logolink 2

Ve čtvrtek 7. 11. se studenti, které zajímá fyzika, vydali blíže poznat tuto vědu do Prahy. Exkurze vedená Mgr. Karlem Heřmanem a paní Mgr. Štěpánkou Očenáškovou probíhala ve fyzikálním ústavu Akademie věd ČR, kde se konaly dny otevřených dveří.  Návštěvy tohoto ústavu se zúčastnili žáci z druhých, třetích a čtvrtých ročníku, kteří si vybrali volitelný předmět seminář z fyziky.

Během otevřených dveří se zde mohli návštěvníci nejen seznámit s výzkumy, které se zde provádí, ale i vyslechnout zajímavé přednášky z různých fyzikálních oborů. Naši studenti se zaměřili na poznávání laserů. Přednášející si připravili i názorné ukázky, díky kterým se přednášky staly velice zajímavými.

Pro návštěvníky byla exkurze velice zajímavá a přínosná. Informace, které zde studenti načerpali, určitě v hodinách zúročí. Celý výlet skončil uzavřením spolupráce vědců s našimi studenty, a tak tato návštěva fyzikálního ústavu nebyla určitě poslední.