Střípky z gymnázia

Věda jménem ekologie aneb Klání ve Vlašimi

,

Kvalita vody, půdy a ovzduší v lidských sídlech – přesně to bylo tématem 25. ročníku ekologické olympiády. Její krajské kolo proběhlo ve Vlašimi, a to ve dnech 20. – 21. září. Tam se společně se svými znalostmi a dovednostmi z oblasti ekologie vydali tři zástupci gymnázia – Barbora Linhartová (4.B), Adam Karas (septima) a Matěj Fiala (kvinta) řešit zapeklité úkoly v doprovodu Mgr. Petra Vocílky.

První praktická část se skládala ze čtyř úloh. Monitorovali tak například vegetaci v okolí obchodů, hledali alergenní druhy a snažili se přijít na to, jak snížit jejich rozptyl. Měřili a porovnávali teplotu u obchodního řetězce a zámeckého parku. Kromě toho pátrali po řešení zabránění eroze bahna na zahrádkovou kolonii. Zjišťovali i prašnost na dvou místech a porovnávali ji. Všechno následně zpracovali a připravili si ve formě prezentace.

Nedílnou součástí bylo i poznávání rostlin, zvířat, neživé přírody a vyplnění testu – obojí o 120 otázkách. Čekala na ně také exkurze do Vodního domu nedaleko Vlašimi, kde se podívali na čtyři krátké filmy, mohli si také projít expozici a viděli krmení raků signálních a netopýra. Večer zakončili posezením v restauraci.

V rámci druhé praktické části zasázeli okolo 60 dřevin na nedalekém poli a zamířili na vyhlášení. Tříčlenný tým se zařadil mezi úspěšné řešitele a skončil na 6. místě.