Střípky z gymnázia

Ve škole probíhá kompletní zasíťování

,

Zavést pevné připojení do všech tříd a připravit tak základ pro další kroky modernizace učeben a dalších prostor. To je jedním z cílů zasíťování školy, které minulý týden na gymnáziu začalo. Projekt s názvem Modernizace síťové infrastruktury v celkové hodnotě 872 603 Kč realizuje firma T-Technology, s.r.o., z Roudnice nad Labem.

Ve škole se tak navzdory dvoutýdenní dovolené nepedagogických pracovníků pohybují pracovníci, kteří tu instalují datové rozvody. Ty pokryjí všechny třídy, včetně těch dosud nezasíťovaných, například učebny v levém křídle budovy, ale paralelně s původní sítí povedou i do dalších učeben a kabinetů. V každé místnosti tak přibudou dvě datové zásuvky a podobně také na chodbách a v jídelně, kde se v budoucnu počítá s rozšířením bezdrátové sítě. Každé z pater pak bude k serveru připojeno pomocí optiky.

Práce by měly podle smlouvy skončit v listopadu, předpokládá se však dřívější termín. Po dokončení zasíťování je plánováno vybavení všech zbývajících učeben výpočetní a projekční technikou a o něco blíže je také zavedení elektronické třídní knihy.