Střípky z gymnázia

V lavicích parlamentu

,

24. února se žáci, kteří navštěvují seminář ze společenských věd, zúčastnili exkurze do pražské Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky.
Prohlídka byla zahájena ve Sněmovní ulici, kde studenti zhlédli krátké video o a seznámili se s uspořádáním jednacího sálu a zasedacím pořádkem poslanců. Prohlídka dále pokračovala přímo v hlavním sále sněmovny, kde studenti podstoupili přísnou bezpečnostní prohlídku a poté z galerie hlavního sálu sledovali jednání poslanců.
Druhá část výletu byla věnována prohlídce Valdštejnského paláce, který je sídlem Senátu Parlamentu České republiky. Žáci byli seznámeni s historií budovy. Na závěr si prohlédli jednací sál a dozvěděli se mnoho informací o Senátu.