Střípky z gymnázia

Kvarta s 3.C v psychiatrické léčebně

,

Pacienti psychiatrické ambulance ve Lnářích měli v pátek neobyčejný den. Přijely k nim totiž na exkurzi třídy kvarty a 3.C, pod doprovodem p. uč. Linhartové a Štefanové.

Celým programem je provázela primářka MUDr. Jana Zahradníková a psycholog Mgr. Tomáš Ryba. Nejprve se žáci seznámili s léčebnou jako takovou – k čemu slouží, jací pacienti s jakými poruchami se zde nachází. Konkrétně největší část zastupují lidé závislí na alkoholu. S jedním takovým, kterému má za deset dní skončit léčba, byla také vedena otevřená diskuze, kde studentům přiblížil život při závislosti a problémy s tím spojené.

Následně proběhla částečná prohlídka areálu. K vidění byla výtvarná dílna – v té pacienti nechávají prostoupit své pocity skrz ruku na papír a vznikají i umělecká díla – dále žáci navštívili dílnu krejčovskou a keramickou, jídelnu, společenskou místnost nebo také atrium, které slouží jako místo pro vycházky.

Ke konci byl studentům, ale i kantorkám dán prostor pro otázky jak na p. Zahradníkovou nebo p. Rybu, tak i na léčeného. „Nevypadá to tu špatně, personál je příjemný, ale já upřímně doufám, že se tu nebudu muset léčit. Ani nikde jinde (smích).“ Tak se vyjádřil jeden z účastníků výletu, který se až na nepříznivé počasí vydařil a sklidil mnoho kladných ohlasů.