Střípky z gymnázia

Úspěšní matematici

,

Náboj Junior 2021 je matematicko-fyzikální soutěž pro studenty z Česka, Slovenska, Polska, Francie a Nizozemska. Je určena pro čtyřčlenné týmy složené ze žáků druhého stupně základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Soutěž se konala online v půlce listopadu. Řešitelé měli za úkol společně ve 120 minutách správně vyluštit co nejvíce úloh. V jednotlivých zemích se soutěž vyhodnocuje zvlášť. Studenti ale mají možnost srovnat své výsledky i v mezinárodním žebříčku.

Z tercie se soutěže účastnili Vojtěch Flíček, Matěj Pánek, Diana Smíšková a Štěpán Švagr. Ti se z 276 týmů z České republiky umístili na 60. pozici a z 1003 týmů ze všech evropských států, které se soutěže účastnily, získali 95. místo. Z kvarty se do soutěže zapojili Martin Hrubec, Bonifác Smíšek, Diego Valentini a Ondřej Žifčik. V Česku se umístili na 79. příčce a v žebříčku mezi evropskými státy skončili na 129. místě.

Druhou soutěží je MathRace. Jde o online soutěž, při které studenti českých a slovenských středních škol v týmu o dvou až čtyřech lidech řešili zadané úlohy. Těch bylo celkem 45 a časový limit na ně byl 180 minut.

Z gymnázia se soutěže účastnily dva týmy. V prvním týmu, který byl složen ze septimánů, soutěžili Jiří Hrubant, David Bálek, Jan Krejsa a Hana Kopecká. Ti se z České a Slovenské republiky umístili na 14. pozici. Druhý tým, který dala dohromady oktáva spolu s 3.C, byl ve složení Monika Weisheitlová, Barbora Vosková a Jiří Kočí. Ti získali 50. místo.

Všem studentům gratulujeme a přejeme mnoho matematických a fyzikálních úspěchů!