Střípky z gymnázia

Studentská Agora: Debata, argumentace a skvělá zkušenost

,

V úterý 19. dubna se vydala desetičlenná skupina studentů pod vedením Mgr. Lucie Albrechtové do Prahy na krajské kolo debatní soutěže Studentská Agora. Celé klání pořádá organizace Agora Central Europe.

Studenti se před soutěží intenzivně připravovali a nastudování témat věnovali nemalé množství svého volného času. Na necelý měsíc před samotnou soutěží se z přípravy témat a rozvíjení schopnosti debatovat stal velký koníček soutěžících. Navzdory veškeré snaze a píli, kterou naši studenti vynaložili, je porota do celostátního kola neposlala.

Studenti odcházeli ze sálu skleslí, že nedosáhli na stupeň vítězů. Ale záhy poté si uvědomili, že tento neúspěch není něčím osudným a motivoval je k tomu, aby příště podali lepší výkon na poli debatování a argumentace. Paní profesorka zhodnotila neúspěch slovy: „Není to žádná prohra, ale obrovská výhra pro každého z vás, že jste si mohli vyzkoušet argumentování a fungování v debatě jako tým.“ Studenti nakonec odjížděli z Prahy zkušenější a s pocitem hrdosti.

Složení týmu: Ondřej Havlišta, Michal Bodický, Martin Petřík, Kateřina Burgersteinová, Jan Franěk, Barbora Brabcová, Tomáš Havlena, Václav Havlíček, Olin Mokruša a Marek Červenka

Velké díky za organizaci týmu a přípravu patří Mgr. Lucii Albrechtové a členům loňského týmu Petru Lexovi, Matěji Šestákovi a Radku Kesslovi.

Letošní tvrzení:
1. Stát by měl zavést „důchodcovskou dovolenou“.
2. Stát by měl zavést povinnou poslední třídu mateřské školy.
3. ČR by měla z blízkého východu přijímat pouze křesťanské uprchlíky.
4. EU by měla zakázat dovoz palmového oleje a produktů s jeho obsahem.
5. Na nezdravé potraviny by měla být zavedena vysoká spotřební daň, podobně jako na alkohol a cigarety.
6. Česká republika by měla umožnit ženám rodit doma.
7. Na základních školách by měli být žáci v ročníku rozděleni podle studijních předpokladů.
8. Náhrada mzdy v případě pracovní neschopnosti („nemocenská“) by měla být proplácena od prvního dne nemoci.
9. Stát by neměl budovat další jaderné elektrárny ani rozšiřovat stávající.
10. EU by měla zcela uzavřít své hranice včetně vybudování fyzických překážek.
11. Stát by měl rozšířit možnosti domácího vzdělávání.
12. Všem žákům ZŠ by měl stát hradit školní obědy.
13. Homosexuální páry by v České republice měly mít právo na adopci.

Pravidla soutěže:
Studenti dostanou několik týdnů před konáním soutěže seznam tvrzení, o kterých se bude v daném ročníku Studentské Agory debatovat, aby si pro ně dohledali relevantní informace a připravili si kvalitní podloženou argumentaci. Teprve na soutěži si ale vylosují, zda budou tvrzení hájit či zda mu budou oponovat. Musí si tedy ke každému tématu promyslet a připravit argumentaci pro i proti a tím se připravit na možné argumenty protistrany.

Rozhlasový pořad stanice ČRo Wave o Studentské Agoře