Střípky z gymnázia

Učitelům začala škola

,

Přípravný týden na Gymnáziu Příbram, Legionářů, začal právě dnes, 21. srpna. Vedení školy, pedagogický sbor, ekonomický úsek, provozní úsek i zaměstnankyně jídelny – ti všichni se sešli v jídelně a z úst ředitelky školy Mgr. Ivy Kadeřábkové si vyslechli přání do nového školního roku, stého čtyřicátého druhého v historii školy. K dílčím změnám došlo ve složení sestavy kuchařek a uklízeček, pedagogický sbor posílí Mgr. Alice Matulová, vracející se po mateřské dovolené, s níž se setkají někteří studenti 3. a 4. ročníku v hodinách konverzace v anglickém jazyce, a Vance Paul O’Reilly, v němž škola získává plnohodnotného zahraničního lektora. Bude také vyučovat konverzace v anglickém jazyce.

Během přípravného týdne čekají učitele provozní i pedagogické porady, opravné zkoušky, schůze předmětových komisí, školení a samozřejmě příprava nadcházejícího školního roku.