Střípky z gymnázia

Tři králové ze septimy

,

V den slavnosti Tří králů, ve středu 6. ledna, se i Gymnázium Příbram zapojilo do celostátní tříkrálové sbírky. Ta se již stala tradicí. Na gymnáziu však taková sbírka ještě neproběhla.

Skupinka tří septimánů od půl osmé do zvonění na první vyučovací hodinu koledovala před hlavním vchodem do školy. Vedoucího skupinky, Štěpána Vithu, který se o pořádání dobročinné akce na škole zasloužil, doprovázela Marie Hlaváčková a Ondřej Ježek.

Peníze půjdou na místní sociální projekty, a to na Farní charitu Příbram, která poskytuje ošetřovatelské a pečovatelské služby, a na obecně prospěšnou společnost ALKA, o.p.s. Ta se zaměřuje na činnost s klienty s kombinovaným zdravotním postižením a provádí sociálně aktivizační činnosti, sociální poradenství a sociální rehabilitaci těchto klientů. Sbírka byla pod záštitou Mgr. Terezy Krobové, která akci s nadšením přijala.

Kolik studenti „vykoledovali“, není známo. Zapečetěné kasičky budou otevřeny až v průběhu čtvrtka a pátku v sídle Farní charity Příbram. Podle koledníků bylo nejvíce dárců z řad učitelů. Našlo se naštěstí i dost těch studentů, kteří se také nezdráhali vytáhnout peněženku z kapsy. Ten, kdo by ještě chtěl přispět na dobrou věc, bude mít možnost až za rok.