Střípky z gymnázia

Tajemství sonetů

,

Profesor anglické literatury na Filosofických fakultách Univerzity Karlovy a Jihočeské univerzity, překladatel z anglického jazyka, člen Řádu britského impéria a především nejdůležitější český shakespearolog. Tak by se dal charakterizovat významný host, který na Gymnázium Příbram zavítal 18. června už podeváté. Řeč je o Martinu Hilském, který v minulosti se studenty hovořil o tématech Shakespeare a politika, Slasti a strasti překladu nebo Geneze zla aneb Shakespearovi padouši. Letos přijel gymnazistům povědět něco o sonetech – odkrýt jejich historii, popsat jak takový sonet vlastně vypadá, a především poodhalit tajemství sonetů Williama Shakespeara.

V první hodině pan profesor Hilský popsal vývoj sonetů. Prozradil studentům, že první sonet byl napsán v roce 1235. Dále vyjmenoval básníky, kteří se tvorbě tohoto literární žánru věnovali v kolébce renesance Itálii – Dante Alighieri a především Francesco Petrarca, který stvořil evropský sonet. Ten má jasně předepsanou formu – 14 veršů, rozdělených do dvou čtyřveršových a dvou trojveršových slok. Sonet se poté vyvíjel takřka po celém světě. V 16. století se dostal i do Anglie, a to díky Thomasi Wyattovi, který začal překládat Petrarcovy sonety. Poté už přichází čas Williama Shakespeara. Pan profesor podotkl, že jeho sonety se od těch italských velmi liší. Především kvůli tomu, že angličtina nemá tak silné rýmové schéma, a proto struktura anglického sonetu vypadá takto – tři čtyřveršové sloky a závěrečné sloka o dvou verších, která obsahuje závěrečnou pointu, nebo nečekaný obrat.

Následně si pan profesor vybral několik Shakespearových sonetů, které přečetl v angličtině i češtině. Zdůrazněním částí, které jsou do češtiny nepřeložitelné, studentům připomněl, jak složité je překládat Shakespearovy sonety. Poté se studentům snažil vysvětlit, co jednotlivé verše podle něj vyjadřují. Zabýval se také tím, komu jsou sonety věnované. V neposlední řadě mluvil i o tématech, která se v nich objevují.

O přednášku byl velký zájem. Pana profesora Hilského si přišli poslechnout především studenti třetích ročníků, které příští rok čeká maturita. A třeba si někdo z nich vytáhne právě sonety od Williama Shakespeara, může tak skvěle zúročit informace, které na přednášce získal. Poděkování patří PaedDr. Haně Kuchyňkové, která celou přednášku zorganizovala. A především patří velké poděkování panu profesorovi Hilskému za to, že na Gymnázium Příbram zavítal už podeváté. A doufejme, že to nebylo naposled.