Střípky z gymnázia

Studenti z pěti zemí na gymnáziu

,

4. dubna odstartoval projekt Comenius svůj letošní meeting. Tentokrát se stala hostitelskou zemí právě Česká republika, a tak v projektu zapojení studenti pod vedením paní profesorky Hany Štufkové a Bedřicha Rotha, odjeli k Orlické přehradě do Hotelu Solenice. Zde se sešlo všech šest partnerských škol – příbramské gymnázium, gymnázium z německého Aurichu, škola z norského Vollenu, italské Savony a dvě školy z polských měst Kepna a Wroclawy. Přes 80 členů projektu zde čeká program plný zábavy a poznávání českých krajin a měst.
Páteční dopoledne bylo věnováno oficiálnímu zahájení setkání s představením jednotlivých zemí. Odpolední program strávili studenti v okolí hotelu, kde je čekal orientační závod s využitím GPS, připravený paní profesorkou Lenkou Pavelkovou a bývalou profesorkou Alicí Škodnou-Matulovou. Úkolem bylo seznámit se v mezinárodních skupinách, poznat část okolní přírody a najít závěrečný poklad. Až na výjimky se všem podařilo dosáhnout stoprocentního výsledku. V podvečer začala také práce, na kterou se každý připravoval již od září – práce ve skupinách rozdělených, dle náplně na divadelní, hudební a malířskou. Tečkou za prvním kompletním dnem byla Black’n’White party.
Následující den, v sobotu, proběhla návštěva Prahy. Čeští studenti se postarali o provádění skupin s výkladem o památkách a zajímavých místech města. Samozřejmě nesměl chybět volný čas pro nakupování a samostatnou prohlídku dle vlastního zájmu. V závěru dne všichni zhlédli divadelní představení The Best of pražského Image Theatre.
V neděli se Comenius podíval do tajů plzeňského pivovaru a odhalil chodby plzeňského podzemí. Čekala na něj také návštěva obchodního centra Olympie a kvalitní zábava spojená s poznáváním vědy v centru Techmania. Večer probíhaly opět zkoušky budoucí výsledné práce letošního projektu – divadelního představení a komiksu.
Pondělním programem byla návštěva domovské školy hostitelské země – našeho gymnázia. Po příjezdu přivítal studenty školní orchestr GymBand pod vedením paní profesorky Šmolíkové, který zahrál několik známých skladeb a písní. Následoval projev paní ředitelky Ivy Kadeřábkové, která účastníky projektu vřele přivítala a popřála jim příjemný zbytek pobytu v Čechách, a místostarosty města Příbram Juraje Molnára. Pak se všichni vydali na oběd ve školní jídelně a prohlídka města po mezinárodních skupinách. Předposlední částí návštěvy Příbrami byla
prohlídka na Svaté Hoře a na úplný závěr cesta na Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami. Zde byla navozena atmosféra skvělým hudebním výkonem v podání Terezy Kaiserové a Adama Závodského, kteří zahráli ukázku z Dvořákovy tvorby.
Aby studenti poznali také krajinu české země, byla na úterní den připravena návštěva Koněpruských jeskyní a nedalekého státního hradu Karlštejn.
Konference pokračuje ve středu a ve čtvrtek dalšími body programu.