Střípky z gymnázia

Student gymnázia první v celostátní soutěži v angličtině

,

Patrik Plavec, student sexty Gymnázia Příbram, vyhrál finálové kolo soutěže v angličtině City & Guilds English Language Contest, které se uskutečnilo 25.1.2013 v Praze  pod záštitou MŠMT. V konkurenci 54 studentů z 54 škol z celé ČR obhájil 1. místo v kategorii Communicator B2. Tomuto úspěchu předcházelo jeho vítězství ve školním kole City & Guilds, které proběhlo na začátku listopadu 2012. Během 90minutové zkoušky si zájemci z řad studentů všech ročníků mohli v rámci poslechu a čtení s porozuměním otestovat své receptivní dovednosti a porovnat své znalosti s Evropským referenčním rámcem pro jazyky. Patrik Plavec jako vítěz zvolené úrovně B2 si za dva měsíce poté přivezl vavříny vítězství i z kola národního, kde se tentokrát testoval písemný a ústní projev.

K dalším Patrikovým lednovým úspěchům patří vítězství ve školním kole Olympiády v angličtině v nejvyšší žákovské kategorii. Studentovy vynikající výsledky jsou naší obrovskou radostí a inspirací k dalšímu systematickému prohlubování jazykových kompetencí našich studentů s cílem zajistit kvalitní jazykovou připravenost každého absolventa Gymnázia Příbram, Legionářů 402.

DSC01685