Střípky z gymnázia

Středa v Rakousku

,

Ve středu 24. června odjela v brzkých ranních hodinách skupina německy mluvících studentů pod dohledem paní učitelek Fořtové a Maškové na jednodenní jazykový poznávací zájezd do Salzburgu. Dopoledne měli žáci možnost prohlédnout si historické jádro města, které bylo zařazeno do světového dědictví UNESCO. K vidění byly i nejvýznamnější památky – Dóm svatého Ruperta, benediktinský kostel sv. Petra a arcibiskupský palác Residenz. Zajímavá byla i prohlídka pevnosti Hohensalzburg s působivými výhledy na město a okolní vrcholky Alp. V jedenáct hodin mohli studenti slyšet zvonkohru hrající Mozartovy melodie.

Po obědě se všichni autobusem přepravili do St. Gilgenu. Odtud loďkou pokračovali po jezeře Wolfgangsee do St. Wolfgangu, jednoho z nejhezčích městeček v horním Rakousku. Zde je čekala procházka městem. Během plavby se studenti dozvěděli spoustu zajímavých informací o zdejším kraji a také o jeho historii.

Příznivci digitálních technologií mohli během dne pořídit nespočet krásných fotografií nejen díky krásnému počasí.