Střípky z gymnázia

Šostakovičova pátá

,

Další z interaktivních koncertů Čtyři kroky do nového světa se uskutečnil v pondělí 14. ledna. Už potřetí v tomto školním roce se gymnazisté vydali do pražského Rudolfina tentokrát na symfonii č. 5 ruského hudebního skladatelem Dmitrije Šostakoviče. Tato symfonie měla premiéru 21. listopadu 1937 a velmi na ní závisel Šostakovičův osud. Na operu s názvem Lady Macbeth Mcenského újezdu se roku 1936 přišel podívat i Stalin. Po dvou dnech se v novinách objevil nepodepsaný úvodník nesoucí název Zmatek místo hudby. Šostakovičova opera v něm byla označena za nepřátelskou lidu. Šostakovič ale dostal příležitost svou hudbu „napravit“, a tou příležitostí se stala právě symfonie č. 5.

V podání České studentské filharmonie zazněly všechny části skladby. Dirigent Marko Ivanovič se potom s moderátorem Petrem Kadlecem zabýval poselstvím úplného závěru. Symfonie se tehdy politikům líbila. Ocenili zejména „…bojovný a optimistický tón v závěru skladby…“. Šostakovič po smrti Stalina řekl: „To jásání je vynucené. Je to podobné, jako kdyby vás někdo mlátil holí se slovy – Všechno je báječné, všechno je báječné! – a vy se zvednete, třesete se, ale pochodujete a mumláte u toho: Všechno je báječné, všechno je báječné…“

Foto: Mgr. Miloslava Šmolíková