Střípky z gymnázia

Sekunda poznávala čističku

,

Skupina výletníků vyrazila od gymnázia v 7.45. Cestou ke svému cíli, ke kterému dorazili v 8.30h, míjeli nejen Hořejší, ale i Dolejší Oboru. Hned po příchodu do areálu  Čistírny odpadních vod Příbram byla třída sekunda obeznámena s bezpečností práce a poté se samotným zařízením. Žákům se tato přednáška velice líbila. Poté si vše, co viděli pouze na plánku, mohli prohlédnout ve skutečnosti.Studenty ale od prohlídky odpuzoval strašlivý a místy až nesnesitelný zápach. Tuto exkurzi vedli Mgr. Petr Vocílka a Mgr. Marie Hlaváčová. Poté se třída sekunda vrátila na gymnázium a zařadila se zpět do vyučování. Celá exkurze se stala příjemným zpestřením vyučování.

I když tato chemicko-biologická exkurze měla na poslední chvíli pozměněno místo konání, nakonec se přeci jen povedla.

Join the discussion