Střípky z gymnázia

Scavenger Game pro septimu

,

Ještě před Vánocemi si jedna polovina třídy septimy připravila pro polovinu druhou netradiční hodinu angličtiny. Pod vedením paní učitelky Anety Šlemendové, která s celým nápadem přišla, vytvořili septimáni pro své spolužáky úkoly a hádanky, aby si mohli zahrát tzv. Scavenger Game/Hunt. V českém prostředí je to hra podobná šipkované, septima ale nepracovala se šipkami, nýbrž s QR kódy. Na předcházejících hodinách anglického jazyka vymýšleli otázky, hádanky nebo matematické příklady, které bylo potřeba vyřešit, abyste se dozvěděli, kde se nachází další QR kód. Septimáni museli kromě zapeklitých otázek čelit i „uměleckým“ překážkám, když měli jen z přírodního materiálu vytvořit některý ze symbolů Vánoc nebo v kavárně zazpívat koledu. QR kódy zavedly studenty do jejich oblíbené kavárny, k domu dětí a mládeže, březohorskému vysílači, prokopskému kostelíku a na náměstí J. A. Alise. Navíc museli celou cestu nést lucernu se svíčkou, která nesměla zhasnout. I když septimáni trochu zabloudili, nakonec zdárně ke kostelu sv. Vojtěcha i se stále svítící lucernou došli.