Střípky z gymnázia

Sami sobě průvodci aneb Po Praze anglicky

,

Tradiční akci příznačně nazvanou Toulky Prahou v angličtině si 21. září vyzkoušeli studenti 4.C a oktávy. Jak název napovídá, tak exkurze nepřispěla do mysli žáků jen po stránce faktické, ale i jazykové.

V hlavním městě se výprava rozdělila na tři části podle vyučujících. 4.C vedla Eliška Chovancová, oktávu Milena Hrabíková a Josef Fryš. První bod, Národní divadlo byl společný. Ke každé památce si jeden student připravil krátký výklad, samozřejmě v angličtině. Den byl rozdělen na dvě etapy. První byla toulání se po Starém městě, Celetnou ulicí k Betlémské kapli, na Staroměstské náměstí a na mnohé další památky. Osvěžení nevědomostního rázu mohlo následovat hned po prohlídce Karlova mostu, který stál přesně v půlce výpravy.

Po obědě byla na řadě Malá Strana. Začátek byl u barokní dominanty – kostela sv.Mikuláše. Poté výstup Nerudovou ulicí až na vyhlídku z Pražského hradu. Poslední stanoviště bylo na Loretánském náměstí.

Jeden z posledních společných výletů si studenti gymnázia užili a dozvěděli se mnoho nového. Do Prahy se vypraví na stejnou akci studenti 4.A a 4.B, a to 5. října.