Střípky z gymnázia

Raritní soutěž filozofů

,

Pouhé dvě statečné duše, z původních pěti studentů Gymnázia Příbram dorazili ve čtvrtek 15. 12. 2011 do Auly Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Vojtěch Valter ze septimy a Karolína Solanská ze třídy 4.A sem po dlouhé cestě dorazili, stejně, jako asi 200 dalších studentů středních škol třetích a čtvrtých ročníků ze všech koutů České republiky.

Od 10 do 11 hodin dopoledne probíhala registrace studentů a promítání prezentace o Univerzitě Palackého a možnostech, které nabízí. Poté začalo slavnostní zahájení, uvedení soutěže a následné připomínky ze stran studentů.

„Prosíme, šetřete nás,“ odpověděl s úsměvem doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D., hlavní administrátor soutěže na otázku, zda je nějak omezen rozsah soutěžních prací.

Ve 12:30 pak proběhlo zveřejnění čtyř hlavních témat soutěže a limit devadesáti minut byl odstartován. Od 13:00 pak pro zájemce probíhala prohlídka Filosofické Fakulty UP a historického centra Olomouce a také beseda se členy katedry a studenty FF UP.

Soutěžní práce jsou úvahy na zadaná témata, která si studenti mohli zvolit. Hodnotiteli jsou členové kateder FF UP, kteří  ke každé práci vypracují dva nezávislé posudky a slovní hodnocení, které bude doručeno přímo studentům na mailovou adresu. Prvních tři z nich vyhrávají čtečky elektronických knih a prvních dvacet postupuje do užšího výběru pro mezinárodní kolo konané příští rok v polovině května v Oslu.

O výsledcích vás budeme informovat.

Témata ke zpracování v prosinci 2011:

1. Vždyť, jak praví Sókratés, celý život filosofů je přípravou na smrt. (Cicero)
2. Myšlení, jedině to se ode mě nedá odloučit… tudíž jsem precizně pouze věc myslící. (René Descartes)
3. Srdce má svůj rozum, kterému rozum nerozumí. (Blaise Pascal)
4. Hranice mého jazyka jsou hranicemi mého světa. (Ludwig Wittgenstein)