Střípky z gymnázia

Prváci pohlédli vzhůru

,

9.10.2009 se studenti prvních ročníků společně se žáky zeměpisného semináře vydali na zeměpisnou exkurzi do pražského planetária. Exkurze byla rozdělena do tří bloků. V první částí studenti zhlédli film s názvem Zářící náhrobky hvězd a poté následovala hodinová pauza na prohlédnutí předsálí, kde žáci vypracovávali pracovní listy na dané téma. Poslední část programu proběhla v hlavním sále, kde měli studenti možnost zhlédnout film Vesmír blízký a vzdálený promítaný na kopuli o průměru 23 metrů. Studenti si tak touto exkurzí  rozšířili znalosti získané v běžných hodinách.

foto Aneta Čedíková

Join the discussion