Střípky z gymnázia

Projekt pro moneyaky

,

V pondělí 14. února začal na naší škole čtrnáctidenní projekt finančního vzdělávání Moneyak. Projekt organizuje Vysoká škola ekonomická v Praze. V rámci projektu zavítají na školu lektoři z různých zemí. Tito lektoři budou ubytováni  u některých do projektu zapojených studentů. Nepůjde tedy jen o to, naučit se zacházet s penězi, ale studenti se dozví i o finančnictví v zahraničí.

Celý projekt bude veden v anglickém jazyce. Rozšíření anglické slovní zásoby a komunikace je tedy dalším přínosem pro studenty. Během dvou týdnů čekají na asi třicet tři zapojených studentů z vyššího gymnázia odpolední semináře a diskuze na téma finančnictví. Organizaci tohoto projektu má na starost paní profesorka Jana Štědronská.