Střípky z gymnázia

Prima utužila kolektiv

,

Žáci primy se v doprovodu PaedDr. Lenyk Blažkové a Mgr. Aleny Vrátné zúčastnili adaptačního kurzu, na kterém strávili pět dní (23.9. – 27.9.). Ubytovali se v rekreačním středisku Nad Starým mlýnem na Křivoklátsku.

Žáci byli losováním rozděleni do čtyř skupin, které mezi sebou soutěžily jak ve sportu, tak i v přemýšlení. Mimo to se také chodilo na výlety, pořádaly se diskotéky a byl zpřístupněn bazén v rekreačním středisku. Jeden z nejzajímavějších výletů byl například výlet do Skryjí, kde žáky provedl zkušený paleontolog a kde si žáci mohli zkusit najít nějakou zkamenělinu.

Zajímavá byla také návštěva elektroskanzenu Čechův mlýn ve Šlovicích.

Během celého kurzu měli žáci možnost se seznámit nejen mezi sebou, ale i se svou třídní učitelkou.