Střípky z gymnázia

Poslední krok

,

V pondělí 22. června 2009 uskutečnili studenti pod vedením Mgr. Blanky Svobodové a Mgr. Věry Dvořákové poslední „krok“ ze Čtyř kroků do Nového světa – hudebního cyklu konajícího se v historické budově Rudolfina v Praze. Studenti vyslechli Dvořákův Violoncellový koncert h moll, který je mezi hudebníky pokládán za jeden z nejobtížnějších violoncellových koncertů.

Obvykle plné hlediště bylo tentokrát poloprázdné – čímž koncert získal komornější atmosféru. Každým rokem je o cyklus stále větší zájem z řad studentů, ale i širší veřejnosti. Důkazem hudební kvality koncertů je i pořizování jejich záznamů ČRo 3 – stanicí Vltava. Po skončení skladby čekala, jako každý koncert, na všechny diváky brožurka s rozborem díla a jeho záznamem v podobě CD.