Střípky z gymnázia

Pololetní účtování

,

Pololetní vysvědčení je vždy příležitostí k hodnocení. Nebudeme ale hodnotit jednotlivé studenty, nýbrž třídy. Přinášíme několik zajímavých čísel z pololetních statistik tříd gymnázia.

Nejlepším průměrným prospěchem se může pochlubit třída sekunda, a to 1,50, následována dalšími třídami nižšího gymnázia. Na opačném konci tabulky této statistiky jsou třídy 3.C, sexta a 1.C. V počtu studentů, kteří prospěli s vyznamenáním, vévodí statistikám třídy sekunda a prima s 18 žáky, s odstupem následuje kvarta (11).

Podle slov zástupce ředitelky Mgr. Josefa Doležala činí rozdíl mezi průměrným prospěchem celé školy ve srovnání se stejným obdobím loňského školního roku pouhé 2 tisíciny, což potvrzuje i další statistiku, a to že od roku 2005 se průměrný prospěch studentů mění nepatrně, pouze v rozmezí pěti setin.

Předmětem s nejhorším průměrným prospěchem celé školy je matematika (2,6), těsně následována fyzikou a angličtinou. Do této statistiky nejsou zahrnuty volitelné předměty.

Pokud jde o zameškané hodiny, nejnižším průměrným počtem zameškaných hodin se může chlubit 1.B  (23,6 na žáka), následována sekundou a primou. Na opačné straně pomyslného žebříčku stojí se 78,4 4.B. Celkový průměr školy (52) je nejnižší za posledních sedm let.

Do hodnocení bylo zahrnuto 577 studentů.