Střípky z gymnázia

Podruhé ne řekli drogám druháci

,

Ve čtvrtek 25. 9. se uskutečnila druhá část projektu Řekni drogám ne. Tentokrát byl pro studenty 2.A a sexty seminář s tématem sex a návykové látky. Programem je prováděli pracovníci sdružení Magdaléna. Využívali například techniky brainstormingu či modelových situací. Seminář trval dvě vyučovací hodiny s  klasickou přestávkou, během níž mohli účastníci umístit do krabičky své anonymní dotazy, které pak byly společně probírány. Se sextou se setkali pracovníci už dříve, když ještě studovala nižší gymnázium. První část projektu se týkala přímo drog, kterým měli studenti symbolicky říct ne. Třetí a poslední téma si studenti mohou a musí vymyslet sami.

Celou akci pro školu zorganizovala metodička prevence Mgr. Marie Hlaváčová.