Střípky z gymnázia

Po stopách Karla Čapka

,

Karel Čapek, jeden z nejvýznamnějších českých spisovatelů. Není proto divu, že mu učitelé v rámci výuky českého jazyka věnují mnoho času. Třídní učitelka 4.C Mgr. Alice Matulová se rozhodla zpestřit svým žákům nejen výklad o Karlu Čapkovi, ale i 1. září. 4.C tak po vyřízení důležitých třídnických prací hned vyrazila autobusem do Staré Huti u Dobříše. Zde se totiž nachází památník Karla Čapka. Díku tomuto výletu tak studenty nečekal pouze výklad o Čapkovi v učebnách gymnázia, ale mohli si jeho život prostudovat v různých expozicích i s komentovanou prohlídkou.