Střípky z gymnázia

Po letech opět „v zajetí“ školy

,

2. a 3. říjen se nesl v duchu překvapivých shledání bývalých studentů, třídních srazů a urputných hledání svého vlastního já na starých fotografiích. V sobotu se totiž gymnázium otevřelo veřejnosti.

Návštěvníci měli možnost prohlédnout si výstavu ke 150 letům školy, stát se na okamžik součástí školní televize GymTV nebo si prohlédnout ukázky její tvorby. Mimo hlavní program oslav byly otevřeny také učebny. Bývalí studenti tak mohli opět usednout do školních lavic a zavzpomínat na „staré dobré časy“.

Příchozí si ve vestibulu mohli rovněž zakoupit Almanach Gymnázia Příbram a publikaci zaměřující se zejména na současnou školu Gymnázium Příbram 2021.

Víkendových oslav se zúčastnili také někteří současní studenti, kteří neváhali s pomocí. Ve vestibulu nabízeli plánek školy či průvodcovství. Víkend byl tak příležitostí poznat blíže gymnázium nejen pro absolventy či bývalé učitele, ale hlavně pro samotné studenty.

Studentka septimy Hana Kopecká byla jedním z ochotných pomocníků.

Proč ses rozhodla pomáhat na oslavách 150 let?
„Připadalo mi to jako velmi milá povinnost, zároveň jsem ráda, že jsem tím získala možnost účastnit se samotného slavnostního zahájení.“

Co pro tebe tato škola znamená?
„Gymnázium Příbram je pro mne už sedmým rokem jakýmsi druhým domovem, trávím zde hodně času.“

A konečně, co cítíš při pouhém pomyšlení na to, že naše škola má sto padesátiletou historii?
„Sto padesát let je pro mne dost nepředstavitelné doba. Ale když si uvědomím, že to znamená, že tu byla za monarchie, přes obě světové války, protektorát, za železné opony, … Je to neuvěřitelné.“

O víkendu zavítalo na půdu školy více než 600 návštěvníků. Výstava bude pro případné zájemce otevřena až do vánočních prázdnin.