Střípky z gymnázia

Pedagogové zpět ve škole

,

Přípravný týden na Gymnáziu Příbram začal ve čtvrtek 25. srpna ráno. Tradičně se v jídelně školy sešli všichni zaměstnanci, které přivítala ředitelka Mgr. Iva Kadeřábková. Zatímco pro pedagogy tak školní rok 2016-17 de facto začal, nepedagogičtí pracovníci a vedení školy už jsou v práci několik týdnů. Studenty, ale i pedagogy tak například čeká vymalovaný vestibul budovy a dvě křídla chodeb a samozřejmě opravené a čisté třídy.

Studenti se také setkají s novými tvářemi, i když pro žádnou z nich příbramské gymnázium novou školou není; všichni tři jsou totiž jeho absolventy a dva z nich se sem po čase vracejí. Mezi vyučující chemie a matematiky se zařadí Mgr. Iveta Mesnerová, po pěti letech se po mateřské dovolené vrací vyučující společenských věd Mgr. Tereza Pahorecká a volitelný seminář politologie bude vyučovat Mgr. Jiří Šíp. S novou tváří se budou příchozí setkávat také ve vrátnici – tady je ale důvod smutný: pan vrátný Tršo se bohužel nového školního roku nedožil.

Během přípravného týdne čeká pedagogy (a některé studenty) mimo jiné několik opravných a postupových zkoušek, rovněž tak série porad a samozřejmě příprava hodin, učeben a dokumentace.