Střípky z gymnázia

Páťáci u přijímaček

,

Slunečného pondělního rána 22. dubna 2013 byla škola otevřena i pro žáky ucházející se o studium na Gymnáziu Příbram. Konaly se totiž přijímací zkoušky na nižší gymnázium.

Na 1. termín se přihlásilo 62 uchazečů, na 2. termín uchazečů 5. Zkoušky odstartovaly úderem osmé hodiny ranní. Žáci byly rozděleni do čtyř skupin, přičemž každá byla testovaná v samostatné třídě s dozorem jednoho z vyučujících. Ti nejprve studenty uvítali, seznámili je s průběhem, popřáli hodně štěstí a rozdali testy.

Přijímací zkoušky se skládaly ze tří částí – obecných studijních předpokladů (60 min), matematiky (60 min) a českého jazyka (45 min). Na konci žáci vyplnili dotazník a kolem dvanácté už měli vše za sebou.

Uchazeči vystupovali pod vlastním identifikačním číslem, pod kterém se také dozví umístění. Vyhlášení výsledků proběhne v pátek 26. dubna 2013 od 12.00. Přijatí studenti musí do 14. května 2013 doručit svůj zápisový lístek.