Střípky z gymnázia

Co se dělo v primě 2. září?

,

První zvonění na nové škole si dnes poslechlo třicet dva primánů plných očekávání. Nejdříve jsme se přivítali s naší třídní učitelkou PaedDr.Lenkou Blažkovou, která nás seznámila s organizačními záležitostmi. Milé překvapení v podobě stužek na přivítání nám připravila kvinta.Také paní ředitelka nám popřála hodně štěstí, nejdříve v rozhlase a pak se nám přišla osobně představit i se svými zástupci. Dále se nám pak přišli představit i jiní učitelé. V 9:15 se uskutečnila jako každý rok cvičná evakuace, která proběhla bez jakéhokoli povyku. Po návratu z evakuace jsme si přečetli školní řád a paní učitelka nás provedla po škole. Mimo jiné jsme se šli podívat do knihovny, kde jsme se seznámili s paní knihovnicí a pravidly knihovny a kde jsme také dostali učebnice. První den jsme zakončili výborným obědem v příjemné školní jídelně.