Střípky z gymnázia

Oktaváni nadělovali

,

4. prosince se na Gymnáziu Příbram se konala akce pod vedením oktávy na téma Mikuláš. Před vyučováním přinášeli žáci k Mikuláši dárky pro své spolužáky. Během vyučování pak Mikuláš s čerty a anděly roznášel dárky a ve třídách zahráli krátké, ale vtipné představení. Žáci gymnázia si Mikuláše užili a oktávě patří poděkování, že se této tradiční akce pro letošní rok chopili.