Střípky z gymnázia

Od Jakoba po holocaust

,

Studenti třetích ročníků a historickovědního semináře vyslechli postupně během pondělního a úterního odpoledne zajímavou přednášku na téma judaismus. Pan Daniel Haslinger, pracovník Židovského muzea v Praze a odborník na kulturu Blízkého východu, vyslaný na naše gymnázium ministerstvem školství, nejprve doplnil dosavadní znalosti studentů o náboženství jako takovém, poté se zaměřil na judaismus v České republice, neopomněl zmínit známé osobnosti židovského původu (jako např. Sigmund Freud, Karel Poláček, Karel Čapek či Tomáš Töpfer) a nakonec zmapoval problematiku holocaustu až do současnosti. Poutavé a bezesporu obohacující povídání doprovázela dataprojekce s četnými ukázkami fotografií a textů. I přes svou délku (téměř 90 minut) pro nás byla beseda velice přínosná a návrat pana Haslingera na půdu naší školy uvítáme.

Martina Hladová

Join the discussion