Střípky z gymnázia

O Gibraltaru v Kongresovém centru

,

V rámci programu plnění Cen vévody z Edinburghu v úterý 11. 6. proběhlo v Praze předávání cen studentům, kteří úspěšně program absolvovali. Jako host předávání byla pozvána naše studentka Lucie Leišová, která je zapojena do programu na našem gymnáziu a v rámci toho programu plánuje přeplavat Gibraltarský průliv. V sále Kongresového centra přednesla motivační projev, sklidila sympatie publika a získala podporu organizace DofE.