Střípky z gymnázia

Návštěva Parlamentu ČR

,

Skupina studentů 4. ročníků se v pondělí 22. února vydala na návštěvu do Parlamentu ČR. První zastávkou byl Senát, který sídlí v barokním Valdštejnském paláci, vystavěném v letech 1623 – 1630. Zde studenti navštívili jak sál, ve kterém jsou vítáni například prezidenti nejrůznějších zemí, tak také ostatní zajímavé pokoje Albrechta z Valdštejna. Nechybělo ani krátké posezení v samotném zasedacím sále, který byl původně jízdárnou.

Druhou zastávkou byla samozřejmě Poslanecká sněmovna, kde měli studenti možnost vidět přehled zasedacího pořádku všech nynějších poslanců a poté také zavítali do zasedací místnosti, do prostoru vyhraněnému pro veřejnost. Tato prohlídka tak mohla studentům základů společenských věd přiblížit zdejší atmosféru a dění trochu jinak, než je znají z obrazovek televize.