Střípky z gymnázia

Návrat k legiím

,

V rámci projektu Legie 100, který má v Česku rozšířit znalosti o našich legionářích, vznikla replika legionářského vlaku. Ve úterý 5. dubna se tzv. Legiovlak s Příbramí loučil. Této příležitosti využili studenti tercie a za doprovodu paní učitelky Šimkové tedy navštívili tuto pojízdnou výstavu z dob 1. světové války. O den dříve se na nádraží vypravili také studenti 2.B.

Vlak byl přistaven na vlakovém nádraží v Příbrami a celkově se skládal z deseti vagonů. Terciány však nejvíce zaujal vagon zdravotní, který sloužil k zajištění prvního ošetření raněných z bojů na Transsibiřské magistrále a jejich následnou přepravu. Dále pak vagon nesoucí jméno Těpluška, který byl ubytovacím vagonem používaným k přesunům vojska. Tyto kryté vozy bývaly často vycpávány např. novinami, aby zateplily místnost, jelikož na Sibiři panovala krutá zima.

Celou prohlídkou studenty doprovázel průvodce, který byl tematicky oblečen a dokázal zodpovědět všechny dotazy. Nakonec byli studenti informováni, že své předky mohou dohledat na internetových stránkách a zjistit, zda byli také legionaři a dozvědět se o nich více.

Žáci si zajisté oživili téma 1. světové války a odcházeli z výstavy zaujatí.