Střípky z gymnázia

,

V pondělí 17. února a 3.března vyrazili studenti septimy Tomáš Chvosta, Tomáš Bohuslav a Petr Dvořák do Prahy na jadernou a fyzikálně inženýrskou fakultu. Během prvního praktika se zde studenti seznámili s bezpečností při práci s laserem, s konstrukcí a principem laseru a rozšířili si tak své znalosti z optiky. Při druhém praktiku sestavovali samotný […]