Střípky z gymnázia

Mnemotechnické pomůcky 3

,

Do třetice sdílíme mnemotechnické pomůcky, které používají pedagogové gymnázia. Minulé články přibližovaly mnemotechnické pomůcky z českého jazyka (součástí článku je také kvíz na procvičení funkčních stylů a slohových postupů) a přírodovědných předmětů. Tentokrát jde o pomůcky z hudebního světa a jazyků. Poděkování patří paním učitelkám Kláře Dubské, Monice Oravské, Veronice Šedivé a Miloslavě Šmolíkové.