Střípky z gymnázia

Logicky na klokana

,

Jak už je na gymnáziu zvykem, tak i letos se velká část studentů 17. března rozhodla vyzkoušet si své logické myšlení v matematickém Klokanovi. Tentokrát ve čtyřech kategoriích, které jsou rozděleny podle věku a tříd studentů.

V kategorii Benjamín se na první pozici umístil žák sekundy David Bálek. Druhé místo obsadil primán Martin Menšík a třetí místo patří sekundánce Haně Kopecké. První místo v kategorii Kadet obsadil kvartán Jakub Dřevo, druhé tercián Matěj Havel a třetí student kvarty Michal Pech. Mezi Juniory, jedné ze dvou kategorií vyššího gymnázia, na prvním místě skončil sextán Michal Dvořák, druhé místo obsadil Petr Špindler a třetí kvintán Jiří Soukup. Kategorii Student ovládla převážně oktáva. První místo obsadil Jan Gregor a druhé Anna Míková. Třetí místo ukořistil žák 3.B. Jakub Marcín.

Další výsledky najdete na nástěnce ve druhém patře nebo u svých učitelů matematiky či fyziky.