Střípky z gymnázia

Angličtina napříč školou

,

Školní kolo své olympiády mají ve všech kategoriích za sebou také angličtináři. Naposledy studenti vyššího gymnázia, jejichž ústní část proběhla 30. ledna na pracovišti Balbínova. Na nejvyšší příčce se umístil septimán Petr Hegedűs, který bude školu reprezentovat v okresním kole, za ním skončili Sabina Škudrnová (3.S) a Barbora Vaďurová (septima).

Už dříve si své diplomy odnesly vítězky obou kategorií nižšího gymnázia: Matylda Šprynglová ze sekundy a Klára Lhotková z kvarty, které budou školu zastupovat v okresním kole.

Studenti angličtiny si zasoutěžili i 16. listopadu, kdy proběhla mezinárodní soutěž Best in English, z níž ti, kteří se v rámci školy umístili nejvýše, mohli postoupit do ústní části školního kola olympiády. Nejlépe se vedlo Richardu Bartošovi (sexta), Antonínu Miškovskému (6.S) a Matyáši Zelenkovi (3.D). První jmenovaný obsadil 1043. místo ve celorepublikových výsledcích.