Střípky z gymnázia

Krajští zastupitelé schválili sloučení gymnázií

,

Sloučení příbramských gymnázií je schválené. Na svém zasedání tak dnes rozhodlo zastupitelstvo Středočeského kraje. To projednávalo také další dva návrhy na sloučení středočeských škol. Sloučení Gymnázia pod Svatou Horou s Gymnáziem Příbram, Legionářů přišlo na řadu jako první ze tří bodů optimalizace a rozpoutala se k němu diskuze. Radní Středočeského kraje pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha (Starostové) představil důvody a podobu optimalizace. Vystoupili mimo jiné zastupitelé z Příbrami Václav Švenda (TOP09), Antonín Schejbal a Simona Luftová (oba Piráti) a dále zástupci veřejnosti, ředitel Gymnázia pod Svatou Horou Pavel Karnet či studenti obou škol.

Zastupitelstvo po rozpravě trvající dvě a čtvrt hodiny sloučení schválilo v poměru hlasů 34:5. Pro byli zastupitelé Starostů (16), ODS (16), jeden zástupce Spojenců pro Středočeský kraj a jeden nezařazený zastupitel, proti dva zastupitelé Pirátů, ANO a jeden zastupitel Spojenců.

Už před projednáváním bodu o sloučení příbramských gymnázií se zastupitelé zabývali peticí proti sloučení. Tu v Příbrami podepsalo 1931 petentů. Jako zástupce veřejnosti přednesla svůj projev členka petičního výboru Andrea Hrazdírová.

Harmonogram optimalizace, který vypracovali ředitelé obou škol, počítá s administrativním sloučením k 1. 9. 2022. Do roku 2024, nebo 2025 má Gymnázium pod Svatou Horou sídlit v současné budově, kde bude statutárním zástupcem dosavadní ředitel Pavel Karnet. Od jednoho ze dvou zmiňovaných let, tedy od okamžiku, kdy to kapacita umožní, má nástupnická organizace sídlit v budově Gymnázia Příbram, Legionářů. Zachovány mají být oba studijní programy Gymnázia pod Svatou Horu. Finální struktura nástupnické školy tak má být jedno osmileté, jedno šestileté gymnázium a dvě gymnázia čtyřletá, z toho jedno se zaměřením na živé jazyky. Radní Milan Vácha ale ještě před zahájením hlasování avizoval záměr vrátit se k otázce zachování šestiletého studia.

Gymnázium pod Svatou Horou vzniklo v roce 1992. V roce 1998 se začalo diskutovat o jeho sloučení s Gymnáziem Příbram, Legionářů. V roce 2019 s návrhem na sloučení přišla optimalizační komise a na počátku roku 2021 se téma dostalo do orgánů Středočeského kraje a započala také jednání s řediteli obou škol. Proti sloučení vznikla petice a věcí se zabývalo jak vedení města Příbram, tak městské zastupitelstvo. Jeho členové se také zúčastnili online jednání s radním Středočeského kraje pro oblast vzdělávání a sportu Milanem Váchou. Ten byl rovněž účastníkem online schůzky se studenty Gymnázia pod Svatou Horou i online veřejné debaty se zástupci veřejnosti, odborníky a politiky.

Repro: Online stream ze zasedání zastupitelstva Středočeského kraje