Střípky z gymnázia

Kam po gymnáziu?

,

Tuto otázku si pokládá snad každý student. Volba budoucího povolání, téma nepříliš diskutované nahlas, zato tolik omílané uvnitř nás samých. Poněvadž ptát bychom se měli hlavně sami sebe. Není však ojedinělé, že bychom neznali odpověď. Položme si další otázku. Koho se máme ptát, když nám samým zůstává odpověď skryta?

V pátek 10. prosince se mimo jiné i tuto otázku pokusil zodpovědět Mgr. Miroslav Vosmik studentům septimy a dalších tříd v rámci dvouhodinového semináře. Jaké jsou vaše zájmy? Znáte své silné i slabé stránky? Jste spíše komunikativní typ nebo vidíte své budoucí já zavřené v archivu, ponořené do starých spisů? Právě tyto otázky bychom si měli položit při našem nelehkém rozhodování.

Přednáška byla spíše skupinovou konzultací, studenti tak měli možnost podělit se s ostatními o své vlastní vize a pomoci těm, kteří neustále váhají nebo mění své rozhodnutí v závislosti na změnách nálady.

Celá akce studentům měla pomoci s výběrem oboru, který pro ně bude do budoucna vhodný. Na jaře před volbou dalších volitelných předmětů do 4. ročníku budou mít zájemci možnost přihlásit se k individuálním konzultacím.

Ilustrační foto: pexels.com